Тернопільська обласна клінічна лікарня

Ternopil Regional Clinical Hospital

м. Тернопіль вул. Клінічна 1

ВІДДІЛЕННЯ СУДИННОЇ  ХІРУРГІЇ

Вперше відділення судинної хірургії розпочало свою роботу у нашому лікувальному закладі ще у 1987 році. На сьогоднішній день його очолює завідувач, лікар вищої категорії – Сєргєєв Володимир Миколайович . У відділенні працюють спеціалізовані медичні працівники, з яких: 4 лікаря, 8 медсестер та 10 молодших медичних медсестер.

Відділення функціонує на 30 ліжок, де пацієнтам надається цілодобова медичними допомога.

Лікарями відділення ведеться цілодобове чергування з надання ургентної допомоги пацієнтам області. Серед ургентних втручань займають провідне місце реконструктивні операції при травмах, емболія та тромбозах магістральних артерій, необхідна допомога при гострих венозних тромбозах.

У медичну практику відділення втілювались новітні досягнення науки при діагностиці та лікуванні патології судин:

• тактика лікування хворих з критичною ішемією кінцівок з активною екстракорпоральною детоксикацією хворих;
• профілактика судинних ускладнень після операцій на аорті та артеріях нижніх кінцівок;
• діагностика та лікування хворих з синдромом та хворобою Рейно;
• лікування хворих з патологією глибоких вен кінцівок.

Значне місце в роботі відділення від часу його формування займає робота з районними спеціалістами та первинною ланкою. Регулярно проводились лікарські виїзди в райони області, виявлення хворих із судинною патологією та надання їм спеціалізованої медичної допомоги, що дозволило застосовувати хірургічні втручання на рівні районних лікарень під керівництвом судинних спеціалістів.

Завдяки впровадженню у практику відділення ультразвукового дуплексного дослідження судин суттєво покращилась діагностика захворювань, що дало можливість запровадити операції на екстра краніальних судинах, перфорантних венах при тяжких формах варикозної хвороби. З 2000 р. у відділенні започатковано оперативні втручання на сонних артеріях. За цей час виконано біля 100 реконструкцій та пластики загальної та внутрішньої сонної артерій. Ведеться моніторинг прооперованих хворих.

Плідна співпраця з співробітниками кафедри місцевого мед- університету призвела до впровадження нових наукових розробок у практику судинної хірургії.

Співробітниками кафедри розробляється система попередження розвитку реперфузійного синдрому після реконструктивних оперативних втручань на магістральних артеріях. Розроблений спосіб тромбопрофілактики при планових оперативних втручаннях. Розроблений алгоритм попередження розвитку ТЕЛА у пацієнтів хірургічного профілю, що передбачає у хворих з високим ризиком розвитку тромботичного процесу проведення ультразвукового дослідження в передопераційному періоді з послідуючим ультразвуковим моніторингом стану венозної системи в післяопераційному періоді. Співробітниками кафедри на базі відділення судинної хірургії захищена 1 докторська дисертація та 15 кандидатських дисертацій.

Працівники відділення підвищують свій професійний рівень, беручи участь у науково – практичних конференціях, міжнародних з’їздах ангіологів та флебологів.

Всі права належать ©2018 terokl.te.ua