Тернопільська обласна клінічна лікарня

Ternopil Regional Clinical Hospital

м. Тернопіль вул. Клінічна 1

ВІДДІЛЕННЯ ТОРАКАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

Торакальне відділення розпочало свою роботу у нашому лікувальному закладі у травні 1973 року.

На сьогоднішній день його очолює завідувач лікар-хірург, доц. Мальований Віталій Васильович.


Зав. торакальної хірургії Мальований Віталій Васильович

Лікарями ординаторами працють: Сас П.А., Гуменний І.З., Калайджан К.О., ас.Війтович Л.Є.

Старша медична сестра: Самійленко В.М.

Медсестри: Колодій І.Г., Лозінська С.К., Лакоцька Н.І., Кунець С.В., Гайова Г.Ф., Мигаль М.В., Лещишин Л.О., Кравчук О.П., Калимун Л.І., Давлєтова Г.Є., Петрук Л.І., Зелена С.В.

Сестрою-господинею працює - Дзюнь Л.Р.

У відділенні розгорнуто 25 ліжок.

Основна функція відділення — надання спеціалізованої хірургічної допомоги хворим із захворюваннями та травмами органів грудної клітки; проведення консультацій, планових і ургентних оперативних втручань.

У відділенні вперше в області впроваджено:

1. Імплантацію штучних водіїв ритму.

2. Розроблений і запатентований пристрій для постійної аспірації плеврального вмісту.

3. Запропоновано та впроваджено спосіб аутодермальної та ксенодермопластики кукси бронха при резекції легень.

4. Впроваджені малоінвазивні хірургічні втручання при патології легень.

5. Запроваджена операція Дієца малоінвазивним методом.

Значне місце в роботі відділення під час його сформування займає робота з районними спеціалістами та первинною ланкою ОЗО. Регулярно проводяться лікарські виїзди в райони області, заняття з районними хірургами у вигляді переривчастих курсів, тематичних семінарів та конференцій.

Лікарі відділення торакальної хірургії стажуються в Києві та за кордоном, а також приймають участь в міжнарождних конфренціях.

Гуменний І.З. пройшов стажування в Кракові в клініці Івана Павла ІІ в травні 2017 року.

Лікувально-діагностичні маніпуляції проводяться лише за письмовою згодою хворого (у відповідних документах медичної карти) з обов’язковою інформацією про можливі ускладення. Недієздатні особи оперуються за згодою родичів або осіб уповноважених юридично. При неможливості отримання згоди пацієнта лікування виконується на підставі рішення трьох лікарів або консиліуму.

Лікарями торакального відділення ведеться також цілодобове чергування по наданню ургентної допомоги пацієнтам області (хірургічні втручання з приводу проникаючих поранень та закритої травми грудної клітки).

Всі права належать ©2018 terokl.te.ua