Тернопільська обласна клінічна лікарня

Ternopil Regional Clinical Hospital

м. Тернопіль вул. Клінічна 1

РЕВМАТОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Високоспеціалізована допомога пацієнтам на ревматичні захворювання на третинному рівні забезпечується у ревматологічному відділенні Тернопільської університетської лікарні, яке було засновано ще у 1980 році. На базі відділення розгорнуто 45 ліжок.

Кадрове забезпечення відділення :

- зав. відділенням лікар Маховська О.С.: атестаційна категорія — вища зі спеціальності «Ревматологія»;
- лікар Легка Л.Л., категорія - вища зі спеціальності «Ревматологія»;
- лікар Задорожна Л.В., категорія - вища зі спеціальності «Ревматологія»;
- лікар Антюк Ж.О., к.м.н., категорія - вища зі спеціальності «Ревматологія».

Відділення є клінічною базою кафедри внутрішньої медицини №2 ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського. Куратором відділення є професор, д.м.н Сміян С.І., зав. кафедрою внутрішньої медицини №2 ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського. Обходи професора здійснюються 1 раз в тиждень. У випадку складних клінічних випадків – позачергово.

У лікувально-діагностичному процесі беруть участь:

- доцент кафедри внутрішньої медицини №2 ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського - Слаба У.С.
- доцент кафедри внутрішньої медицини №3 ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського - Грималюк Н.В.
- доцент кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського - Зарудна О.І.

Всі пройшли спеціалізацію зі спеціальності «Ревматологія» та мають вищу атестаційну категорію.

З метою системного опанування новітніх лікувальних та діагностичних методик лікарі відділення та працівники медичного університету приймають участь в з’їздах та науково-практичних конференціях регіональних, національних з представництвом науковців Європейської школи ревматологів. Професор Сміян С.І. щорічно є представником делегації провідних ревматологів України на Європейських конгресах ревматологів (EULAR).

Госпіталізація у відділення здійснюється планово, через обласну консультативну поліклініку. Консультативний прийом забезпечує лікар Антюк Ж.О.

Консультативний прийом у складних діагностичних та випадках пов’язаних з експертизою тимчасової непрацездатності забезпечують:
Обласний ревматолог Маховська О.С.: прийомний день — середа;
Професор Сміян С.І.: прийомний день — четвер.

Відповідно до інструкції по відбору хворих для лікування у спеціалізованих ревматологічних відділеннях серед госпіталізованих переважають нозології:

- ревматична хвороба серця в стадії загострення для лікування, а також з метою відбору для оперативної корекції набутих вад серця, інфекційний ендокардит;
- ревматоїдний артрит для визначення активності та проведення патогенетичної терапії, в тому числі імунобіологічної;
- анкілозуючий спондилоартрит (хвороба Бехтєрєва) для проведення патогенетичної терапії;
- псоріатичний артрит для проведення патогенетичної терапії;
- подагричний артрит в стадії загострення з метою купування нападу;
- реактивний артрит для діагностики, проведення етіологічної та патогенетичної терапії;
- системні захворюваннями сполучної тканини, системні некротизуючі васкуліти з метою лікування та інтенсивної терапії з включення пульс-терапії та плазмаферезу;
- ускладнений остеоартроз, що потребує в/суглобового введення препаратів та хірургічного втручання в наступному;
- а також інші рідкісні ревматичні захворювання, що віднесені в перелік нозологій відповідно до Наказу МОЗ України № 778 від 27.10.2014р “ Про затвердження переліку рідкісних (орфанних ) захворювань.

Відділення тісно співпрацює з профільними державними спеціалізованими центрами для надання високоспеціалізованої консультативної допомоги хворим у складних випадках.
Хірургічне лікування проводиться в кардіохірургічних центрах м. Києва – ІССХ ім. М.М. Амосова, м. Львова – кардіохірургічне відділення ЛОКЛ.

За останні роки зросла захворюваність на ревматоїдний артрит , завдяки ранній діагностиці даного захворювання, проведенням сучасних діагностичних методик: КТ дослідження захворювань суглобів, впровадження для ранньої діагностики специфічних тестів - визначення антитіл до циклічного цитрулінового пептиду, цитрулінового віментину, а також кількісне визначення Ревматоїдного фактора та СРП, що проводиться в Тернопільській університетській лікарні і відповідає сучасним вимогам.

Лікування даного захворювання згідно протоколу регламентує використання в якості патогенетичної терапії крім метотрексату, сульфосалазину — імунобіологічні препарати. З цією метою на базі ревматологічного відділення створено палату на 2 ліжка для проведення цитокінової терапії.

В нашій області імунобіологічну терапію хворі отримують з 2006 року.

В даний час імунобіологічну терапію отримують пацієнти:

Системний червоний вовчак -2
Анкілозивний спондилоартрит -13
Ревматоїдний артрит -11
Ювенільний ревматоїдний артрит – 1 (державна програма)
Псоріатичний артрит -1

Беручи до уваги вище зазначене, в перспективі, основними завданнями надання високоспеціалізованої медичної допомоги є системне опанування новітніх ефективних методик ранньої діагностики, лікування, профілактики ревматичних захворювань та впровадження цих методик в практику з метою забезпечення надання медичної допомоги в повному об’ємі на первинному, вторинному, третинному рівнях та зниження рівня ранньої інвалідизації, покращення якості життя хворих на РЗ.

Всі права належать ©2018 terokl.te.ua