Тернопільська обласна клінічна лікарня

Ternopil Regional Clinical Hospital

м. Тернопіль вул. Клінічна 1

НЕФРОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Нефрологічне відділення розпочало свою роботу у нашому лікувальному закладі у 1976 році.

На сьогоднішній день його очолює  завідувач лікар-нефролог  вищої категорії Симко Галина Богданівна.

  Колектив нефрологічного відділення налічує 22 працівники: лікарів нефрологів – 3, середнього медперсоналу – 8, молодшого медперсоналу – 11.
  Лікарі-ординатори: Шевченко Н.Ю. – лікар вищої кваліфікаційної категорії, Мильникова Т.О. – лікар першої кваліфікаційної категорії, Салагорник О.О.  – лікар-спеціаліст.
  Старша медсестра Шевчук Н.П., грамотна та чуйна до хворих, користується повагою серед співробітників та пацієнтів.

  Спеціалізоване відділення нефрології на 30 ліжок розташоване на 3 поверсі корпусу №2 поряд з відділенням гемодіалізу.

  За всі роки існування служби, окрім консультативного прийому пацієнтів, їх обстеження та лікування, проводилась велика робота з диспансеризації профільних хворих, профілактики захворювань нирок та їх ускладнень.

  Напрямки роботи та досягнення нефрологічного відділення

  Пріоритетним напрямком є лікування хворих з гломерулярними ураженнями нирок. Патогенетична терапія цієї патології проводиться згідно впроваджених протягом останнього десятиріччя клінічних протоколів та медичних стандартів діагностики та лікування виявленої клінічної та морфологічної форми захворювання. Останніми роками майже в усіх необхідних випадках хворі направляються в інститут нефрології для проведення нефробіопсії, як одного з основних методів діагностики даних захворюваннь, на основі якого відпрацьовуються схеми лікування пацієнтів глюкокортикоїдами та цитостатиками, проводиться нефропротекторна та симптоматична терапія.

  У відділенні лікуються також хворі з патологічними процесами в нирках на фоні аномалій розвитку сечовидільної системи, сечокам’яної хвороби, цукрового діабету, гіпертонічної хвороби, інфекційних та імунних захворювань, безконтрольного прийому ліків, перенесеного гестозу тощо. Таким хворим проводяться необхідні обстеження такі як УЗД, оглядова та внутрішньовенна урографія, КТ, МТР, ЕхоКГ, ЕГДС, лабораторні дослідження крові та сечі. За необхідністю проводиться терапія патогенетична, в т.ч. антибактеріальна, симптоматична, дезінтоксикаційна, замісна.За показами використовуються антибактеріальні, протигрибкові, судинні препарати, препарати заліза та еритропоетину, трансфузійні компоненти крові. Застосовуються такі методи лікування як плазмоферез, УФОК, ГБО, фізіотерапевтичні процедури.

  Велика увага приділяється пацієнтам , захворювання яких ускладнилось хронічною нирковою недостатністю. Ця категорія хворих виділяється важкістю стану і потребує застосування високовартісної замісної ниркової терапії. У відділенні нефрології проводиться лікування, направлене на стабілізацію стану хворого, формування діалізного доступу( імплантація в черевну порожнину катетера для проведення перитонеального діалізу,або створення артеріо-венозної фістули для проведення програмного гемодіалізу, імплантація 2ох канального судинного катетера в разі необхідності проведення ургентного гемодіалізу)

  Впроваджено застосування інгібіторів АПФ, сартанів, статинів з метою нефропротекції ( гіпотензивна, гіполіпідемічна, імунокорегуюча, протизапальна дія ) у хворих на діабетичну нефропатію; застосування препаратів «Корвітін» та «Ліпін» у хворих з хронічною хворобою нирок з метою корекції ендотеліальної функції та покращення функціональної здатності нирок, тощо.

  У відділенні проводиться:

 • визначення рівня інтерлейкінів 1,6,8 у пацієнтів з хронічною хворобою нирок, що дає можливість діагностувати хронічне запалення та оптимізувати лікування цієї категорії пацієнтів;
 • визначення рівня фактора росту фібробластів 23 у пацієнтів з хронічною хворобою нирок з метою ранньої діагностики мінерально-кісткових порушень.
 • З метою покращення якості життя хворих , які отримують ниркову замісну терапію у відділенні проводиться корекція анемії препаратами заліза, еритропоетинстимулюючими  лікарськими засобами , проводиться терапія, направлена на нормалізацію білкового, кальцій-фосфорного, ліпідного обміну ( комплекси амінокислот, віт.Д, кальциміметики, фосфатбіндери, статини, тощо)

  Через недосконалість закону про трансплантацію, пересадка донорської нирки є досить важливим та складним питанням. Для хворих з термінальною нирковою недостатністю такий метод лікування є найбільш сприятливим і дає шанс на якісне та тривале життя. У відділенні нефрології проводиться обстеження реципієнтів та донорів в плані підготовки їх до подальшої трансплантації , яке проводиться в центрах трансплантації міст України. Сьогодні в області проживає  41 пацієнт з трансплантованою ниркою, в тому числі одна дитина.

  Покази до госпіталізації:
  1) Хворі з гострими гломерулонефритами.
  2) Хворі нефрологічного профілю з наявністю нефротичного синдрому.
  3) Хворі нефрологічного профілю, що потребують невідкладної допомоги методами ЗНТ.
  4) Вперше виявлені хворі з хронічним гломерулонефритом.
  5) Хворі з неуточненим діагнозом та наявністю протеїнурії.
  6) Хворі з неуточненим діагнозом та наявністю азотемії.
  7) Хворі з гострим та хронічним гломерулонефритом з метою проведення патогенетичної (в т.ч. пульс терапії) глюкокортикоїдами та цитостатиками, за необхідністю проведення екстракорпоральних методів лікування.
  8) Хворі з ХХН 4-5ст. з метою визначення методу замісної ниркової терапії,підготовки хворого до відповідного лікування, введення в режим лікування.
  9) Жінки, що перенесли нефропатію вагітних,з метою лікування та вибору тактики подальшого проведення профілактичних заходів для попередження розвитку ХНН.
  10) Хворі з гострим або хронічним пієлонефритом при наявності загострення захворювання або ускладненого перебігу, що не потребують хірургічного втручання.
  11) Донори та реципієнти ниркового трансплантату з метою обстеження та підготовки до трансплантації.
  12) Хворі з трансплантованою ниркою при наявності кризу відторгнення трансплантату або загрозі його виникнення.
  13) Хворі, що отримують лікування методом програмного гемодіалізу, або постійного перитонеального діалізу при виникненні ускладнень в процесі лікування.
  14) Хворі, направлення для МСЕК з метою уточнення діагнозу та функціональної здатності нирок.

  В області спостерігається збільшення важких форм набутих, вроджених та спадкових захворювань, які призводять до прогресування патологічного процесу та виникнення ниркової недостатності. Тому, головним в роботі нефрологів є виявлення та лікування хворих в ранній стадії захворювання,коли проведена своєчасно та адекватно консервативна терапія може призупинити, або сповільнити розвиток ниркової недостатності.

  Також лікарі нефрологи проводять організаційно-методичну та санітарно-освітню роботу, направлену на обізнаність медичного персоналу та громадян з можливими ризиками та клінічними проявами захворювань нирок з метою профілактики та раннього виявлення хвороби.

   

Всі права належать ©2018 terokl.te.ua