Тернопільська обласна клінічна лікарня

Ternopil Regional Clinical Hospital

м. Тернопіль вул. Клінічна 1

Наглядова рада вирішує стратегічні питання діяльності Університетської лікарні, а саме:

1. Визначення основних напрямків розвитку;

2. Погодження розподілу бюджету установи на наступний рік;

3. Розгляд кандидатур на посаду головного лікаря із числа заяв, поданих на конкурс, оголошений департаментом охорони здоров’я Тернопільської ОДА; 

4. Затвердження заступників головного лікаря (членів правління Університетської лікарні) за поданням головного лікаря (голови правління);

5. Періодичне (не рідше одного разу в рік) заслуховування звіту головного лікаря про роботу Університетської лікарні;

6. Вирішення спірних питань, що виникають в процесі роботи Університетської лікарні.

Кількість членів наглядової ради – 11 осіб: голова та 10 членів. Голова Наглядової ради обирається вченою радою Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського з числа її членів відповідно до «Положення про Наглядову раду».

Правління Університетської лікарні вирішує основні поточні питання діяльності Університетської лікарні. В правління входять головний лікар Університетської лікарні (голова правління), його заступники з різних питань (керівники центрів), а також проректор з науково-педагогічної і лікувальної роботи Тернопільського державного медичного університету  ім. І.Я.Горбачевського.

Єдиноначальність в системі самоуправління здійснюється  головним лікарем Університетської лікарні, його заступниками (керівниками центрів – членами правління Університетської лікарні) за відповідними напрямками роботи, керівниками структурних підрозділів (завідувачами клінік та завідувачами відділень).


Головний лікар Університетської лікарні


Бліхар Василь Євгенович:

1. Розробляє і здійснює заходи, спрямовані на підвищення якості і культури діяльності Університетської лікарні з медичного обслуговування населення області, надання високоспеціалізованої стаціонарної, консультативно-поліклінічної допомоги;

2. Затверджує комплексні річні плани Університетської лікарні, включаючи всі напрямки її трудової діяльності;

3. Координує організаційно-методичну роботу лікувально-профілактичних закладів області зі сторони Університетської лікарні та інших обласних закладів охорони здоров'я при делегуванні відповідних функцій лікувальними закладами базових територіальних структур;

4. Забезпечує своєчасне впровадження в практику сучасних методів і засобів профілактики, діагностики та лікування хворих;

5. Вивчає та впроваджує нові організаційні форми медичного обслуговування населення і передового досвіду роботи лікувально-профілактичних закладів області та регіону.Всі права належать ©2018 terokl.te.ua