Тернопільська обласна клінічна лікарня

Ternopil Regional Clinical Hospital

м. Тернопіль вул. Клінічна 1

  1. Входить до складу правління Університетської лікарні.

  2. Здійснює керівництво, організацію та контроль за якістю лікувально-діагностичного процесу в підпорядкованих структурних підрозділах лікарні, впровадження нових прогресивних методів організації надання медичної допомоги, профілактики, діагностики та лікування хворих згідно стандартів, організацію медикаментозного забезпечення лікувально-діагностичного процесу.

  3. Систематично контролює якість обстеження, лікування і догляду за хворими у відділеннях хірургічного профілю.

  4. Відповідає за організацію надання невідкладної медичної допомоги хворим із гострою хірургічною, нейрохірургічною, офтальмологічною патологією та надання первинної реанімаційної допомоги.

  5. Забезпечує своєчасне та широке впровадження в практику нових методів обстеження і лікування хворих, принципів лікувально-охоронного режиму, лікувального харчування, методів лікувальної фізкультури і відновлювальної терапії, нових організаційних форм, методів та принципів обслуговування та догляду за хворими.

Всі права належать ©2018 terokl.te.ua