Тернопільська університетська лікарня

Ternopil University Hospital

м. Тернопіль вул. Клінічна 1

ЕНДОКРИНОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Ендокринологічне відділення є структурним підрозділом центру внутрішньої медицини, клініки внутрішньої медицини №1 «Тернопільська університетська лікарня». Відділення розгорнуто на 50 ліжок, на яких щорічно надається високоспеціалізована стаціонарна допомога 1500-1600 хворим ендокринологічного профілю, патологія більшості яких належить до третинного рівня складності надання медичної допомоги.
Лікувальний процес забезпечують троє лікарів вищої кваліфікаційної категорії, один лікар без категорії.


Зав. ендокринологічного відділення Голик Ірина Володимирівна

  • В лікувально-діагностичному процесі активну участь приймають працівники клініки внутрішньої медицини №1 ТДМУ імені  І.Я. Горбачевського. Куратор відділення проф. Пасєчко Н. В. та доценти клініки здійснюють кваліфіковані обходи, надають планову консультативну та екстрену медичну допомогу. Лікувально-діагностичний процес у відділенні проводиться відповідно до сучасних протоколів і стандартів надання медичної допомоги хворим з патологією ендокринної системи.
  • У відділенні 2016році впроваджено моніторинг глікемії за допомогою глюкозо-моніторуючої системи (GGMS), яка дає  можливість проводити більше 600 вимірів глікемії протягом доби, що дозволяє  більш точно корегувати інсуліно- та цукрознижуючу терапію у пацієнтів  з цукровим діабетом.      Впроваджено застосування інсулінових помп у вагітних, які мають порушення вуглеводневого обміну, з метою контролю глікемії та корекції інсулінотерапії під час обов’язкових госпіталізацій пацієнток у І-му та ІІ-му триместрах вагітності.
  • На базі відділення виконуються науково-практичні дослідження згідно плану впровадження досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я. За результатами роботи ендокринологічного відділення в 2016 році було надруковано 3 статті: «Вплив вітаміну D на показники компенсації цукрового діабету 2-го типу», проф. Пасєчко Н.В., доц. Наумова Л.В., Кульчінська В.М., Гулько Н.Я., Джула М.А., Крицький Т.І., Міжнародний ендокринологічний журнал №6(78) 2016. С.48-51., «Сучасні погляди на алгоритм ведення пацієнтів з цукровим діабетом  та еректильною дисфункцією» , проф. Пасєчко Н.В., доц. Наумова Л.В., Кульчінська В.М., Джула М.А., Крицький Т.І., Міжнародний ендокринологічний журнал №8(80) 2016. С.37-39., «Вплив дезінтоксикаційної терапії на порушення водно-електролітного балансу при кетоацидотичних станах у пацієнтів з цукровим діабетом І типу» , проф. Пасєчко Н.В., Джула М.А,Кульчінська В.М., Крицький Т.І.,  Міжнародний ендокринологічний журнал №8(80) 2016.С.54-56.
  • Лікарями-ендокринологами відділення забезпечується постійна робота  «Школи діабетика», в якій здійснюється навчання хворих на цукровий діабет принципам дієтотерапії, формування здорового способу життя, наданню невідкладної допомоги при гіпоглікемічних станах, методам самоконтролю, техніці введення інсуліну.

Всі права належать ©2018 terokl.te.ua