Тернопільська університетська лікарня

Ternopil University Hospital

м. Тернопіль вул. Клінічна 1

Тернопільська університетська лікарня – головний лікувально-профілактичний заклад області, який забезпечує надання високоспеціалізованої стаціонарної та поліклінічної (консультативну) допомоги дорослому населенню області.

Тернопільська обласна лікарня заснована у 1958 році.

Відповідно до рішення сесії Тернопільської обласної ради від 02.10.2009р. №777 комунальний заклад Тернопільської обласної ради «Тернопільська обласна клінічна лікарня» реорганізована в комунальний заклад Тернопільської обласної ради «Тернопільська університетська лікарня», на виконання рішення п’ятої сесії шостого скликання Тернопільської обласної ради від 10.05.2017 р. № 555 проведена зміна найменування закладу з Комунального закладу Тернопільської обласної ради «Тернопільська університетська лікарня» на Тернопільська університетська лікарня.

Крізь призму часу головними лікарями нашого лікувального закладу були:
- Бєліков Костянтин Васильович;
- Грігель Володимир Андрійович;
- Стельмах Віктор Олександрович;
- Данілков Олександр Романович;
- Гірняк Мирослав Ярославович.

На даний час керівником Тернопільської університетської лікарні є головний лікар, доктор медичних наук - Бліхар Василь Євгенович .

У вересні 1958 року розпочало свою роботу приймальне відділення в штаті якого було 12 працівників. Медичну допомогу населенню надавали обласні спеціалісти п’яти стаціонарних відділень (терапевтичне, хірургічне, дитяче, неврологічне, ортопедичне) на 200 ліжок . У поліклінічному відділення працювало 8 кабінетів. З параклінічних відділень відкрито: фізіотерапевтичне, лабораторне, рентгенологічне, патанатомічне, організаційно-методичне, кабінет лікувальної фізкультури.

З плином часу були організовані стаціонарні відділення:
- офтальмологічне відділення 1959 рік;
- гематологічне відділення 1960 рік;
- урологічне відділення – 1960 рік;
- стоматологічне відділення – 1960 рік;
- офтальмологічне відділення – 1960 рік;
- отоларингологічне відділення – 1960 рік;
- анестезіологічне відділення – 1963 рік;
- ендокринологічне відділення 1966 рік;
- торакальна хірургія 1973 рік;
- кардіологічне відділення з палатами інтенсивної терапії 1974 рік;
- нефрологічне відділення - 1976 рік;
- гастроентерологічне відділення -1978 рік;
- ревматологічне відділення – 1979рік;
- відділення судинної хірургії – 1987 рік;
- операційне відділення – 1988 рік;
- відділення гемодіалізу – 1992рік;
- пульмонологічне відділення – 1995 рік;
- відділення малоінвазивної хірургії - 2000 рік;
- нейрохірургічне відділення – 2005 рік.

Параклінічні відділення:
- відділення переливання крові – 1970 рік, у 2000 році реорганізовано у кабінет переливання крові;
- ендоскопічне відділення – 1980 рік;
- лабораторія контактної корекції зору – 1981 рік;
- відділення гіпербаричної оксигенації – 1984 рік;
- відділення ультразвукової діагностики – 1986 рік;
- відділення функціональної діагностики – 1988 рік;
- диспансерне відділення спеціалізованого центру радіаційного захисту населення – 1996 рік;
- рентгенорадіологічне відділення – 2000 рік.

У 2017 році було реорганізовано клініко-діагностичну лабораторію і переміщено у новий лабораторний корпус, що являє собою потужний діагностичний центр, який складається з підрозділів: клінічного, біохімічного, бактеріологічного, імунологічного.

В 2018 році розпочало роботу відділення інтервенційної радіології, яке надає високоспеціалізовану медичну допомогу хворим з гострим коронарним синдромом та планову допомогу пацієнтам з хронічною ішемічною хворобою серця з використанням рентгенангіографічного обладнання. В цьому ж році створено центр політравми, що забезпечує надання невідкладної ургентної допомоги хворим з політравмами.

На даний час проводиться робота з організації кардіохірургічного центру в якому планується проведення оперативних втручань на «відкритому серці» з використанням апаратів штучного кровообігу.

Для здійснення статутної діяльності в лікарні розгорнуто 18 стаціонарних відділень, загальною потужністю 675 ліжок. Консультативний прийом в обласній консультативній поліклініці проводиться за 24 спеціальностями, потужністю 220 відвідувань в зміну.

На протязі року спеціалізовану стаціонарну допомогу отримують 20 - 21 тис. пацієнтів. Оперативних втручань у відділеннях хірургічного профілю протягом року виконується в середньому - 9 тис. , лабораторних досліджень 37 – 38 тис., ультразвукових досліджень -54 – 55 тис. , рентгенологічних досліджень – 20 тис., у фізіотерапевтичному відділенні протягом року надається 110 – 122 тис. процедур різного спектру, відділенням гіпербаричної оксигенації проводиться 500 – 600 сеансів в рік.

Діяльність лікарні забезпечує 1 206 працівників:
- лікарі – 231 особа, з яких 2 – заслужених лікаря України; 1 – доктор медичних наук; 26 – кандидатів медичних наук;
- молодші спеціалісти з медичною освітою – 486 осіб;
- молодший медичний персонал – 295 осіб;
- інший персонал – 194 особи.

З метою забезпечення високоспеціалізованої допомоги дорослому населенню області, колектив Тернопільської університетської лікарні постійно працює над впровадження сучасних медичних технологій, підвищення рівня надання медичних послуг і покращення якості обслуговування пацієнтів.


Всі права належать ©2018 terokl.te.ua