Тернопільська університетська лікарня

Ternopil University Hospital

м. Тернопіль вул. Клінічна 1

 

КАРДІОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ І ПАЛАТИ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ

Кардіологічне відділення було засноване у нашому лікувальному закладі ще у 1973 році. На сьогоднішній день його очолює завідувач, лікар вищої категорії, кандидат медичних наук - Вівчар Наталія Мирославівна, якій підпорядковується чималий кваліфікований медичний персонал: 17 лікарів, 13 з яких мають вищу кваліфікаційну категорію, медичні сестри на чолі з старшою медичною сестрою Модною Надією Зіновіївною, молодші медичні сестри.


Впродовж всього часу становлення кардіологічної служби відбувається при тісній співпраці з науковцями Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, де кафедру очолює заслужений діяч науки та техніки, доктор медичних наук, професор Швед Микола Іванович, автор понад 600 друкованих праць, в т. ч. 12 – монографій, 9 – підручників і посібників, 13 – патентів, 26 – методичних рекомендацій.

У 1978 році на базі лікарні було створено кардіологічний диспансер та кардіологічне відділення з палатою інтенсивної терапії для інфарктних хворих.

Сьогодення сучасного кардіологічного відділення це - надання висококваліфікованої спеціалізованої діагностично-лікувальної та консультативної допомоги хворим із серцево-судинною патологією .

Стуктура відділення :
- стаціонарне відділення на 75 ліжок ;
- кардіодиспансерне відділення (завідувач лікар - кардіолог вищої категорії Павлов В.Т.);
- палата інтенсивної терапії на 9 ліжок;
- рентгенологічний хірургічний блок, із штатним забезпеченням.

Для надання кваліфікованої допомоги на даному етапі впроваджені наступні методики діагностики та лікування:

інструментальні:
- реєстрація ЕКГ;
- добове моніторування діяльності серця та артеріального тиску;
- велоергометрія;
- ехокардіоскопія у 2-х вимірному режимі;
- через стравохідна ЕХО кардіоскопія;
- черезстравохідна електрокардіостимуляція;
- вимірювання периферичного венозного тиску;
- пульсоксиметрія (насичення киснем тканин);
- визначення варіабельності серцевого ритму.

лабораторні:
- повний спектр біохімічного аналізу крові;
- розгорнута ліпідограма;
- коагулограма ;
- визначення креатинінфосфокінази;
- тропоніновий тест;
- з метою диференціальної діагностики гіпертонічної хвороби і симптоматичних артеріальних гіпертензій – якісний тест на кортизон;
- контроль загортальної системи крові: міжнародне нормалізоване відношення, активований частковий тромбопластиновий час
- D - дімер
- Прокальцитонін
- Ревмопроби
- Імунограма
- Посіви крові на стерильність
- Гормони щитоподібної залози та інші

лікувальні:
- тимчасова електрокардіостимуляція за ургентними показами;
- імплантація постійних водіїв ритму;
- тромболітична терапія при гострому інфаркті міокарду та тромбоемболії легеневої артерії;
- медикаментозна та електроімпульсна кардіоверсія.

Концепції розвитку надання високоспеціалізованої допомоги населенню області передбачає розвиток інтервенційних методик, а саме ангіографічні методи діагностики патології серця та судин, інвазивне лікування складних порушень ритму та провідності, імплантація штучних водіїв ритму, ресинхронізаційна кардіостимуляція, електрофізіологічне дослідження провідної системи серця з впровадження катетерної абляції.

На базі кардіологічного відділення Тернопільської університетської лікарні у 2018 році заплановано відкрити рентген-хірургічний блок, оснащений сучасним ангіографом з метою надання невідкладної допомоги пацієнтам з гострим коронарним синдромом та зокрема гострим інфарктом міокарда.

В перспективі створення лабораторії електрофізіологічного дослідження провідної системи серця з метою надання сучасного лікування хворим з порушеннями серцевого ритму .

Лікарі кардіологічного відділення регулярно підвищують свій фаховий рівень на курсах тематичного удосконалення, приймають участь у проведенні переривчастих курсів терапевтів області, Всеукраїнських та регіональних наукових кардіологічних конференціях, активно займаються науковою роботою .

Лікування пацієнтів у кардіологічному відділенні здійснюється згідно затверджених стандартів, що базуються на сучасних рекомендаціях Української асоціації кардіологів. В лікувальний процес постійно впроваджуються нові методики згідно затвердженого плану впроваджень, забезпечуються умови для виконання науково-практичних досліджень за тематикою клінік, реєстру нововведень Міністерства охорони здоров’я України, розробок працівників кардіологічного відділення.

На базі кардіологічного відділення активно ведеться науково-дослідна робота. Викладачами кафедри разом з лікарями, ординаторами відділення протягом останнього року опубліковано 7 наукових статей, видано 4 інформаційні листи та 2 методичні рекомендації з реабілітації хворих на інфаркт міокарда та ішемічної хвороби серця. Лікарями-ординаторами відділення: Герасимець І.М., Вівчар Н.М., Мазур О.П., Головач Н.А, Буртняк А.М. - захищено кандидатські дисертації.

Всі права належать ©2018 terokl.te.ua