Тернопільська університетська лікарня

Ternopil University Hospital

м. Тернопіль вул. Клінічна 1

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ЛОР-відділення Тернопільської університетської лікарні функціонує з 1958 року. У відділенні розгорнуто 40 ліжок і обслуговує їх 26 медичних працівників із яких 3 лікарів, 10 сестер медичних та 13 молодших медичних сестер.


На сьогоднішній день ЛОР-відділення очолює завідувач, лікар вищої кваліфікаційної категорії Гавура Ігор Анатолійович.

Сестринським колективом відділу керує старша медична сестра Потюк Дарія Павлівна.

Лікарі відділення надають цілодобову ургентну допомогу пацієнтам м. Тернополя та області з патологією вуха, горла та носа. Найбільше хворих звертаються із гострою патологією ЛОР-органів, травм лицевого скелета, носових кровотеч та сторонніх тіл.

У ЛОР-відділенні надається високоспеціалізована допомога при плановій хірургії. В основу діяльності протягом останніх 50 років покладена мікрохірургія вуха, розширено діапазон втручань на зовнішньому носі і додаткових пазухах носа, гортані.

В медичну практику відділення втілюються новітні досягнення науки при діагностиці та лікуванні патології вуха, горла та носа, а саме:
1. ендоскопічні втручання на носі та додаткових пазухах носа;
2. пластичні операції на вушних раковинах та зовнішньому носі;
3. реконструктивні операції на гортані;
4. операції на лицевому нерві.

ЛОР-відділення являється базою для впровадження досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я області. Плідна співпраця з працівниками ЛОР-кафедри ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» приводять до щорічного впровадження в практику 2-3 нових наукових розробок.

Лікарі ЛОР-відділення постійно надають планово-консультативну допомогу населенню м. Тернополя та області з складною ЛОР-патологією.

Значне місце в роботі лікаря ЛОР-відділення займає консультативно-методична робота в лікувальних закладах області.

Щоквартально на базі ЛОР-відділення організовуються переривчасті курси для отоларингологів.

Працівники відділення підвищують свій професійний рівень, беруть участь в науково-практичних конференціях, з’їздах отоларингологів, тематичних курсах та курсах спеціалізації.

Всі права належать ©2018 terokl.te.ua